09.07.2018 | Güncelleme (v2.6)

Güncellenen komutlar;

 • s-ban | s-kick | s-uyar | s-sustur | s-ssustur güncellendi, kasa özelliği getirildi. Modlog sistemi getirildiği için s-modlog #kanalismi yapmadan bu komutlar çalışmayacaktır.
 • s-avatar komutuna avatar bağlantı adresi eklendi.
 • s-kullanıcıbilgi güncellendi, botlar için botun discordbots.org istatistiği eklendi.
 • s-sunucubilgi güncellendi, detaylar eklendi.
 • s-rolekle | s-rolkaldır birleştirilerek tek komut haline getirildi.
 • s-sunucuduyuru komutu güncellendi. Yeni komut, yeni eklenen komutlarda.

Yeni eklenen komutlar;

 • s-8ball = Bot yazdığınız soruyu cevaplar.
 • s-dkanal #kanalismi = Duyuru mesajlarını göndereceğiniz kanalı ayarlar.
 • s-duyuru mesaj = Duyuru atmanızı sağlar. s-dkanal #kanalismi ile kanal ayarlamadan çalışmaz.
 • s-dmgiriş = Bot, yeni gelen üyelere belirlediğiniz mesajı atar. (detaylar s-ayarlar da)
 • s-modlog #kanalismi = Ban, kick, sustur mesajlarını göndereceğiniz kanalı ayarlar. (detaylar s-ayarlar da) (yakında mesaj silindi,düzenlendi mesajları da modloga eklenecek)
 • s-random = Rastgele kişi belirler.
 • s-reklamtaraması = Sunucuda oynuyor yerine yazılan reklamları tarar.
 • s-rol ekle-kaldır @kişi rol = Bot kişiye yazılan rolü verir veya yazılan rolü alır.
 • s-roller = Sunucudaki rolleri gösterir.
 • s-prefix yeniprefix = Prefixi değiştirir. (detaylar s-ayarlar da)
Turkoglu- avatarı